ПАСПОРТА МОФБ СШ Кашира ЮНОШИ 2008

Категория: Статистика Категория
Автор: Super User Просмотров: 1917

№ Паспорта
МОФБ_ПБКАШ08_01
МОФБ_ПБКАШ08_02
Фото 
Лощинин 320 1
Вивтаник 320 1
Фамилия/Имя/Отчество
Лощинин Максим Эдуардович
Вивтаник Степан Владимирович
Дата рождения 
03.04.2008
08.06.2008
Организация 
СШ КАШИРА
СШ КАШИРА
Дата оформления
04.12.2019
04.12.2019
Годен до:
03.04.2022
08.06.2022
Статус
Одобрено
Одобрено