ПАСПОРТА МОФБ «Легион» Орехово-Зуево ЮНОШИ 2004

Категория: Статистика Категория
Автор: Super User Просмотров: 13907

№Паспорта
МОФБ_ПБЛЕГ04_01
МОФБ_ПБЛЕГ04_02
Фото 
Федоренко 320х320
Самохин320х320
Фамилия/Имя/Отчество 
Федоренко Андрей Андреевич
Самохин Матвей Дмитриевич
Дата рождения 
02.11.2004
01.11.2004
Организация 
«Легион» Орехово-Зуево
«Легион» Орехово-Зуево
Дата оформления
24.09.2019
24.09.2019
Годен до:
-----
-----
Статус 
Одобрено
Одобрено