ПАСПОРТА МОФБ МАУ «СШОР №1» г. Химки ЮНОШИ 2003

Категория: Статистика Категория
Автор: Super User Просмотров: 13574

№Паспорта
 МОФБ_ПБХИМ03_01
Фото 
Прилюдько 320 1
Фамилия/Имя/Отчество 
Прилюдько Николай Викторович
Дата рождения 
22.05.2003
Организация 
МАУ «СШОР №1» г. Химки
Дата оформления
03.12.2019
Годен до:
-----
Статус 
Одобрено